MIXED TECHNIQUES: GLASS, PAPER, FIBER

 

I work in different techniques. Glass fusing and slumping,

watercolour, paper, fiber and tile. 

Jag arbetar med bild och skulptur i glastekniker, men även i andra material som t ex textil, betong och papper. Naturen och dess skiftningar är min inspirationskälla.


Under senare år har jag arbetat mest i glastekniker. Glaset bränner jag och formar i glasugn. Jag målar på glaset, bearbetar underlaget, smälter ihop bitar som jag skurit ut, använder glaskross och ibland andra material för att få fram den bild och det uttryck jag önskar.


Jag har en Master of Fine Art från på Högskolan för design och konsthantverk, HDK, i Göteborg 1978-83 och därefter har jag varit verksam som konstnär, se vidare mitt cv.

I work with pictures and sculpture in glass-technique, but also in other materials such as textiles, concrete and paper. Nature and its fluctuations is my source of inspiration.


In recent years I have been working mostly in glass-technique. The glass is burned and molded in a glass-oven. I paint on glass, process documents, merge bits that I cut out, using broken glass and sometimes other materials to produce the image and the expression I want.


I got my MFA at the School of Design and Crafts, HDK, Gothenburg 1978-83 and then I have been working full-time as an artist, see my CV.

CV